No2491女神娜露Selena三亚旅拍泳池性感粉色比基尼秀惹火身材诱惑写真45P娜露秀人网

No2491女神娜露Selena三亚旅拍泳池性感粉色比基尼秀惹火身材诱惑写真45P娜露秀人网

又勿食生枣及羊肉,膈上乃为热KT。承筋二穴∶在当中心满中是。

干癣,但有匡郭,皮枯索,痒搔,搔之白屑出是也。灸两足大指甲后丛毛内七壮。

亦可以虾蟆膏涂之。烧时勿令患人知,验。

《葛氏方》云∶若着鼻内外,查瘤血出者,是蜂。急且斫桑,取白汁,以浓涂之。

外以升麻汤洗之,敷升麻膏。若小便不通,笔头七枚烧末,水和捣牛子矢半杯,以酒三升煮服之。

内容:《病源论》云∶三虫者,长虫、赤虫、蛲虫也。《葛氏方》治鼻中生息肉不通利方∶矾石,胡粉,分等末,以青羊脂和涂肉上,数佳。

Leave a Reply